Агент з організації туризму; Адміністратор

Untitled33 Untitled29

 

 

 

 

 

 

Ric1_1

   

Професія інтегрована, поєднує у собі дві професії:

“Агент з організації туризму”

    На зламі тисячоліть туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети.
Туризм – це пріоритетна галузь світового господарства ХХІ століття.
Туризм – це єдина виробнича галузь, про яку майже всі згадують із задоволенням.
«Галузь вражень», як іноді називають туристичний бізнес.
Україна має все необхідне для розвитку сучасної туристичної індустрії. У незалежній європейській державі з давніми традиціями, багатими природними та культурними цінностями зростає статус і роль туристичної галузі в соціально-економічному житті країни. Тому різко підвищився попит на кваліфікованих фахівців в сфері надання туристичних послуг.

Загальна характеристика професії ” Агент з організації туризму “:

Завдання та обов’язки:

 • вивчає вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг,
 •  робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств.
 •  бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 •  здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або    екскурсій;
 •  виконує рекламну діяльність;
 •  веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;
 •  складає відповідні документи звітності;
 •  забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів;
 •  виконує роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 •  використовує комп’ютерну та офісну техніку.

Вимоги до професійної підготовки:

 Повинен знати:

 •  законодавство України про туризм
 •  види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
 •  основи організації готельного господарства та туркомплексів,
 •  основні положення економіки туризму;
 •  правила складання кошторисів турів та екскурсій;
 •  способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
 •  порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
 •  особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності;
 •  порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
 •  ділову іноземну мову;
 •  географію туризму; організацію транспортних перевезень

Сфера професійного використання випускника:туризм і готельні послуги.

Специфічні вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

1

“Адміністратор”
Загальна характеристика професії “Адміністратор”

 Завдання та обов’язки: 

 • Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створює для них комфортні умови.
 • Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей.
 • Консультує відвідувачів з питань наявних послуг, вживає заходи щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.
 • Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів.
 • Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі, Забезпечує чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях.

Вимоги до професійної підготовки:
Повинен знати:

 • Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • Організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства;
 • Права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
 • Правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації,
 • основи комп’ютерних інформаційних технологій;

Вимоги до освітнього рівня
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника: організація сфери обслуговування відвідувачів

Специфічні вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання –  не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

Учні вивчають такі цікаві дисципліни як географія туризму, робота туристичної компанії, організація транспортних перевезень, організація обслуговування відвідувачів, документаційне забезпечення управління, українське ділове мовлення і редагування службових документів.

Протягом навчання учні здійснюють подорожі-екскурсії по Україні, що передбачено учбовими планами.
Виробничу практику проходять у провідних туристичних фірмах м. Харкова.