Робота психолога

Сторінка психолога

     Психологічна служба у структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

      Робота психолога у харківському професійному ліцеї будівництва і комунального господарства проводиться згідно Закону України «Про Освіту», Наказа МОНУ № 127 від 03.05.99 р « Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України», Листа МОНУ від 27.08.2000 р №1/9-352 « Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», Етичного кодексу практичного психолога, Конвенції ООН про права дитини.
Психологічна служба в ліцеї почала функціонувати з 1 квітня 2011 року.
Основні напрями роботи практичного психолога:
Робота з учнями:
 • Психодіагностичне дослідження ( анкетування щодо шкідливих звичок, виявлення інтелектуальної обдарованості, адаптація I курсів навчання ло ліцейних умов, дослідження стривоженості та стану агресії)
 • Консультаційна робота ( індивідуальна та групова за результатами проведених досліджень, з проблем в особистому та суспільному житті, у скрутних життєвих обставинах)
 • Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота ( за результатами діагностування)
 • Психологічна просвіта ( виступи на виховних годинах за результатами діагностування)
 • Профілактична робота ( бесіди, диспути, «круглі столи», мозкові атаки, з дітьми, які стоять на «Обліку в ВКМСД » та на «Внутрішньоліцейному обліку», з дітьми «пільгового контингенту»)
Робота з викладачами та майстрами в/н:
 • Психодіагностичне дослідження ( вивчення рівня емпатійних тенденцій, визначення моделей педагогічного спілкування, визначення симтомів емоційного вигорання)
 • Консультаційна робота (консультування з актуальних питань навчально-виховного процессу, за результатами дослідження з наданням рекомендацій, з особистісної сфери)
 • Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (ділові ігри, тренінги)
 • Психологічна просвіта ( виступи на засіданнях викладачів, участь у «круглих столах»)
 • Робота з батьками:
 • Консультаційна робота ( індивідуальне консультування)
 • Психологічна просвіта ( виступи на батьківських зборах)
Роль психолога в ліцеї

1. Від успішної роботи практичного психолога залежать умови формування педагогічних завдань.
2. Практичний психолог може виявити «дезадаптованість» учнів, рівень стривоженості, міжособистісні стосунки у группах, рівень агресивності тощо.
3. За допомогою психологічного консультування кожен учень, батько чи педагог вирішить свої проблеми, як особистісної сфери, міжособистісних відносин, так і психічного здоров`я.
4. Психологічне просвітництво створить умови для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів на кожному віковому етапі.

Проблем з організацією навчання та виховання учасників навчально-виховного процессу чимало, але весь педколектив працює над їх розв`язанням.

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ, скачать