Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Оператор комп’ютерного набору

Untitled42Untitled41

Професія інтегрована, поєднує у собі дві професії :

“Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”

   Ric8_8 Професія секретаря сьогодні належить до професій, які найбільш користуються попитом на ринку праці. Сьогодні потрібні і координатори, і діловоди, і адміністратори, і оператори, і консультанти. Де вони тільки не працюють: у приймальні керівника, у клініці, торгівельному залі, салоні краси. Перша людина, з якою доводиться стикатися, коли приходиш до службового приміщення, – це секретар. Уява про фірму в цілому часто залежить від роботи секретаря і його зовнішнього вигляду. На перший погляд обов’язки цього співробітника зовсім нескладні, але професійний , організований, відповідальний секретар ціниться на вагу золота!

Загальна характеристика професії “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”:

Завдання та обов’язки:

 •  виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства;
 •  приймати кореспонденцію;
 •  вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення  і подання інформації;
 •  готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові;
 •  організовувати проведення телефонних переговорів керівника;
 •  за дорученням керівника складати листи, запити, інші документи;
 •  виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник;
 •  здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень;
 •  вести контрольно-реєстраційну картотеку;
 •  забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі;
 •  друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи
 •  організовувати приймання відвідувачів;
 •  формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву;
 •  копіювати документи на ксероксі.

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

 •  постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і  ведення діловодства;
 •  структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів;
 •  організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів;
 •  архівну справу;
 •  машинопис;
 •  правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і друкарськими машинами;
 •  стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
 •  правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
 •  основи етики і естетики;
 •  правила ділового спілкування;
 •  основи організації праці і управління;
 •  правила експлуатації обчислювальної техніки;
 •  основи адміністративного права і законодавства про працю.

Сфера професійного використання випускника:

    Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Діловодство, організація документообігу та архівні роботи.

Специфічні вимоги:

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
Стать: чоловіча, жіноча.
Медичні обмеження.

“Оператор комп’ютерного набору”

Ric9_9Серед більшості професій , які сьогодні популярні, є одна особлива-оператор комп’ютерного набору. Незважаючи на те, що вона досить недавно з’явилась, ця професія зразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується в них підвищеним попитом.
Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати  у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко  розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператор комп’ютерного набору.

Загальна характеристика професії “Оператор комп’ютерного набору І категорії”:

Завдання та обов’язки:

 •   виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації);
 •   готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір;
 •  працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
 •   оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 •   виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
 •   керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями
 •  своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
 •   доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;
 •  здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 •  постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою.
 •  в разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника
 •  виконувати роботи в текстовому редакторі сліпим 10-пальцевим методом.

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

 •  правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
 •   технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
 •  послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
 •  стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 •  діловодство;
 •  правила орфографії та пунктуації;
 •  технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
 •  основи організації праці;
 •  основи законодавства про працю;
 •   правила захисту інформації.

Сфера професійного використання випускника:

 •  обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж
 •  обробки інформації та прийняття рішень;
 •  комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 •  обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

 Специфічні вимоги:

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

В процесі навчання разом з фундаментальними навиками у сфері сучасних комп’ютерних технологій і діловодства учні вивчають етику і психологію ділових відносин, українське ділове мовлення, англійську ділову мову.
Учні відпрацьовують і удосконалюють свої теоретичні знання і практичні навички на провідних підприємствах Харкова і області.
По закінченні навчання учні одержують кваліфікацію:

 •  секретар керівника(організації, підприємства, установи);
 •  оператор комп’ютерного набору І-ІІ категорії.