Слюсар з ремонту автомобілів; Електрогазозварник

Untitled36Untitled37

Ric4_4

Професія інтегрована, поєднує у собі дві професії:

“Слюсар з ремонту автомобілів”

    Постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні потребує все більше фахівців з ремонту та обслуговуванню автомобілів. Робітники з цієї професії повинні постійно удосконалювати уміння та навички з ремонту та технічного обслуговування автівок, поглиблювати знання конструкцій автомобілів. Автослюсар повинен знати практичні основи організації та виконання ремонтних робіт, пов’язаних з автомобілями.

Загальна характеристика професії

“Слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду”:

Завдання та обов’язки:

 •  виконує роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, автобусів, причепів, напівпричепів і мотоциклів.
 •  здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей.
 •  знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи.
 •  виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності.
 •  виконує слюсарну обробку.
 •  виконує роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

 •  основні відомості про будову автомобілів;
 •  прийоми ізолювання та паяння проводів;
 •  способи виконання кріпильних робіт;
 •  основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 •  основні правила читання креслень,
 •  технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 •  основи електростатики;
 •  правила користування електровимірювальними приладами;
 •  правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин,

Вимоги до освітнього рівня

    Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.

Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання –  не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

“Електрогазозварник”

    Зварювання – надійний і економічний засіб нероз’ємного з’єднання  машин, конструкцій і споруд, який знайшов широке використання у різних галузях народного господарства. Без електрогазозварників неможливо не одне будь-яке велике будівництво, їхня праця вкладена і в космічні кораблі, і в морські судна, і в мікроелектронні прилади.
Електрогазозварник – звучить гордо. Це одна із професій, яка користується широким попитом на сучасному ринку праці.

Загальна характеристика професії “Електрогазозварник 3 розряду”:

Завдання та обов’язки:

 •   виконує ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне зварювання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва
 •  виконує ручне кисневе різання.
 •  готує газові балони до роботи.
 •  готує вироби, вузли та з’єднання під зварювання.
 •  наплавляє прості невідповідальні деталі.
 •  усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.
 •  читає прості креслення.

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

 •  основи про будову і принцип дії електрозварювального обладнання;
 •  способи і основні прийоми підготовки кромок;
 •  типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;
 •  основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів,
 •  залишковий тиск газу в балонах, який допускається;
 •  призначення і марки флюсів;
 •  призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
 •  причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;  характеристику газового полум’я;

Вимоги до освітнього рівня

    Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

    Виробництво машин та устаткування.

Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання –  не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

    У процесі навчання учні вивчають слюсарну справу, будову автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, технічне креслення, будову та принцип дії електрогазозварювального обладнання, технологію виконання зварювальних робіт.
На уроках виробничого навчання учні виконують технічне обслуговування та ремонт автомобілів, зварювальні роботи, проводять контроль якості зварених з’єднань та виробів.
Виробничу практику проходять на різних підприємствах міста Харкова і області (ВАТ “Турбоатом”, ТОВ “Мікрон”, ПТО ім. Леніна, ВАТ “Світло шахтаря”, Харківський авторемонтний завод №1, Станції технічного обслуговування автомобілів та ін.), де удосконалюютьб навички як з професії “Слюсар з ремонту автомобілів” так і з професії “Електрогазозварник”
По закінченні навчання учні одержують кваліфікацію:

 •  слюсар з ремонту автомобілів третього розряду;
 •  електрогазозварник третього розряду.