ІННОВАЦІЇ

Педагогічний колектив ліцею, орієнтований на велику кропітку роботу, щодо впровадження новітніх досягнень, прогресивних педагогічних технологій, працює над такою методичною темою “Інновації як умова ефективної організації і якості навчально-виховного процесу”
Етапами застосування інноваційної роботи в ліцеї є:

  • вивчення інновацій
  • створення інноваційного середовища в колективі
  • введення інновацій
  • аналіз, корегування, відстеження результатів інноваційної діяльності.

    Для вивчання та створення інноваційного середовища в  нашому навчальному закладі використовуються колективні форми методичної роботи, Такі форми використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.
Навчальний процес в ліцеї відбувається на основі постійної активної взаємодії учнів і педагогічних працівників. Цей процес не носить стихійного характеру, а є складним багатоетапним розумовим процесом від першого знайомства з інновацією до її кінцевого сприйняття.
Так, у нашому ліцеї педагоги використовують такі види навчання, як брейнстормінг (мозковий штурм, натиск, атака), ділові ігри, брейн-ринги та інш.
Педагогічний колектив прагне до оволодіння інноваційними технологіями навчання. Педагогічні працівники нашого ліцею поступово проходять навчання і отримують сертифікати за програмою Intel® Навчання для майбутнього щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.
У професійному ліцеї реалізується навчання за модульною системою (професія електрогазозварник), 12 співробітників ліцею отримали міжнародний сертифікат на право навчання за цією системою.
В основі концепції модульної системи професійного навчання покладені модулі трудових навичок. Упровадження системи модулів трудових навичок повинно підвищити ефективність професійної підготовки шляхом упровадження спеціально спланованих і розроблених навчальних елементів та інструктивних матеріалів, орієнтованих на слухача, які дають змогу самостійно навчатися.
Професійне навчання за модульною системою здійснюється за індивідуальними програмами в темпі, доступному конкретному слухачеві. Основна перевага модульної системи навчання в можливості інтенсифікувати процес професійного навчання в цілому, підвищити його гнучкість та ефективність.
На уроках креслення викладач Введенська А.Ф. також використовує елементи модульної  системи навчання, яку розробила у співдружності з доцентом УІПА Михайліченко А.М., керівником центру модульної підготовки менеджерів-педагогів. Ці елементи сприяють розвитку просторового уявлення та упорядкуванню одержання програмного матеріалу.
На уроках математики викладач Шаталов С.Г. застосовує ігрову діяльність. З 1991 року «Брейн-ринг» з математики виховує у учнів загальну культуру: розвиток морально-вольових та інтелектуальних здібностей учнів з метою гармонійного формування їх особистості.
У зв’язку з якісно новим рівнем розвитку суспільства, правового поля, ринкових відносин, ставляться високі вимоги до таких якостей особистості, як ініціатива і заповзятливість до самостійного прийняття рішень і відповідальність, уміння користуватись свободою вибору в альтернативних ситуаціях, готовність і здатність до адаптації в умовах динамічного і мінливого життя, високий рівень мотивації до досягнення життєвого успіху тощо.
Одним з цікавих методів опрацювання матеріалів курсу навчання є метод брейнстормінг. Його автор – американський психолог А.Осборн. Мета методу – миттєва видача ідей.
Таку методику використовує на своїх уроках викладач історії Дятлова Л.М. Алгоритм мозкової атаки нескладний. Відповіді на поставлені питання учні спочатку шукають у мікроколективах. Учні розподіляються на групи по 5-7 осіб (за бажанням), але обов’язково в групі повинні бути учні різних рівнів знань. Учні обирають мозковий центр у складі 3-5 осіб. Кожний висловлює свою думку, свої пропозиції, обмірковує висловлене товаришами. Керівник мікроколективу об’єднує всі точки зору, формує спільну думку і виступає  від імені мікроколективу з пропозиціями. Тут учні вчаться не командувати і сліпо підкорятися, а працювати разом, спільно. Мозковий центр обробляє інформацію і видає відповідь. Досвід доводить ефективність роботи всієї групи, якщо обговорення поставлених завдань проходить у формі брейнстормінга.
Викладач Дятлова Л.М. спрямовує обговорення і робить висновок, з яким погоджуються або всі, або більшість учнів.
Викладач Костіна О.О. на уроках електротехніки та інформатики використовує уроки-ігри, такі як «Збираємо трансформатор», «Комп’ютерне лото», щоб розвивати творчі здібності учнів, поступово та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність, щоб забезпечити співпрацю між учнями та педагогом.
На своїх уроках викладач Гончарова Н.І. також використовує нетрадиційні методи навчання. Під час вивчення творчості  Т.Г. Шевченка  використовуються мало відомі матеріали, схеми, малюнки, музичний супровід, що сприяє розвитку  дружніх стосунків між учнями і викладачем, утворює приємну емоційну атмосферу. Для кращого сприйняття учні отримують завдання розвиваючого характеру, мають можливість відобразити своє сприйняття лірики Т.Г.Шевченка в малюнках.
Нестандартні форми уроку використовує викладач з охорони праці Косовічева Н.В. Вона підтримує у учнів інтерес до навчання. У зв’язку із збільшенням розумового навантаження на уроках практикуються такі методичні прийоми, що підтримують у учнів інтерес до навчання, стимулюють їх активність протягом всього року. Яскравий приклад цього – екскурсія до Харківської пожежної виставки. Після екскурсії з учнями проводяться вікторини, обговорення.
Викладач з фізики Маньковська Т.М. використовує такі нетрадиційні уроки, як фізико-хімічний Клуб веселих та кмітливих. Це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, міцнішому засвоєнню знань на основі стимулюючо-мотиваційного компоненту процесу навчання.
Викладач предмету “Основи екскурсознавства” Чернобай В.Н. використовує інтерактивне навчання, особливістю якого є підготовка  молодої людини до життя і громадської активності , до оволодіння обраної професії. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня, замість переказування абстрактної готової інформації, відірваної від життя.
Одним з таких уроків є урок-екскурсія, де проходить інструктування; об’єднання в групи або розподіл ролей; виконання завдання, при якому вчитель виступає як консультант і помічник, прагнучи надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчанню у співпраці.
На уроці-екскурсії всі учні активні, виконують ролі екскурсоводів, намагаючись в цікавій формі, емоційно надати потрібну інформацію.
Викладач англійської мови Юдіна Ю.Ю. практикує проведення уроків у нетрадиційній формі. Так, урок за темою: “В.Шекспір – видатний англійський письменник” відбувався з використанням елементів інтерактивних методів, які допомогли створити атмосферу творчої невимушеності, а також дозволили кожній дитині виявити свої можливості. Протягом уроку учні розповідали про В.Шекспіра, читали сонети англійською та російською мовами, дивилися уривок з рок-опери “Ромео і Джульєтта” на французькій мові, а на прикінці уроку учні показали фрагмент з “Ромео і Джульєтта” англійською та українською мовою. На уроці звучали англійська, російська, французька та українська мови.
На високому науковому рівні методичну допомогу ліцею надає Науково-методичний центр ПТО у Харківській області, пропагандуючи впровадження нових педагогічних ідей, моніторинг знань, умінь, навичок учнів. Проводить семінари, курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників.
Якість одержаних знань, умінь та навичок учнями відображається в результатах олімпіад, конкурсів професійної майстерності.