Бібліотека

Бібліотека ліцея розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм учнями, підвищенню методичної та педагогічної майстерності педпрацівників через відповідні технології інформаційної та масової роботи.

Інформаційна функція бібліотеки реалізовується через:

– виставки нових надходжень;

– інформаційні огляди;

– картотеки індивідуальної інформації;

– тижні бібліографії;

– інформаційні бібліотечно-бібліографічні консультації, уроки;

– інформування про книги;

– виставки-перегляди;

  • турніри знавців, вікторини тощо;

Масові заходи бібліотеки проводяться в діалогових, рекламнонформаційних та ігрових формах.

Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом професійно-технічного

навчального закладу (ПТНЗ) і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно- просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

Свою діяльність бібліотека ліцею організовує спільно з педагогічним колективом.