Методична робота

Методична робота Харківського професійного ліцею будівництва і комунального господарства здійснюється згідно із Законом України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про методичну роботу в професійно – технічному закладі», Статутом ліцею, іншими правовими нормативними актами в галузі освіти , окремих розділів «Плану роботи педагогічного колективу на навчальний рік» та плану методично роботи..

Єдина методична тема, над якою працює педагогічний колектив: «Удосконалення професійної компетентності педагогів і учнів ліцею як умова ефективності навчання».

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Закон України  «Про освіту» свідчить: «Педагогічні та науково–педагогічні працівники зобов’язані підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».

Вибір проблемної теми визначено педагогічними працівниками з врахуванням актуальності та практичного значення для підвищення якості навчального процесу в ліцеї. ЇЇ реалізація сприятиме росту творчого потенціалу педагога та учня.

Основною формою удосконалення професійної компетентності педагогів є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

В ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Складається єдиний план методичної роботи ліцею на навчальний план, плани інструктивно–методичних  роботи методиста. На початку навчального року педагогічні працівники складають плани індивідуальної методичної роботи, над якими працюють згідно встановленим термінам.

Методична служба ліцею здійснює свою діяльність в інноваційному режимі в двох напрямках: діагностичному  та технологічному.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

В ліцеї працюють:

 • педагогічна рада;
 • методичні комісії;
 • школа професійної майстерності та передового досвіду;
 • проводяться інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари.

Методична робота в ліцеї має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею

Зміст методичної роботи включає такі напрямки:

 • вивчення, поширення педагогічного досвіду роботи;
 • впровадження Державних стандартів ПТО;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, досягнень науки і техніки;
 • оновлення змісту і форм колективних методичних заходів;
 • створення КМЗ предметів, професій;
 • організаційно-методична допомога педагогічним працівникам ліцею в організації навчально-виробничого процесу;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників;
 • моніторинг та аналіз рівня педагогічної та фахової компетентності педагога;
 • створення портфоліо викладача та учня;
 • поповнення Web-сайтів ліцею;
 • підготовка статистичної та аналітичної інформації;
 • організація конкурсів професійної майстерності серед учнів та педагогів, предметних тижнів, олімпіад;
 • участь в роботі обласних науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, методичних секціях, засіданнях творчих груп, майстер-класах, круглих столах і т. ін. з метою підвищення професійної компетентності викладача, майстра виробничого навчання.

Впровадження передового педагогічного досвіду викладачами ХПЛБКГ

передовий досвід