Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування в ліцеї є педагогічно-доцільним способом організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та ліцею.

Головний принцип самоврядування – це активність самих учнів, створення таких умов, в яких особистість має можливість самостійно вирішувати життєві проблеми.

Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка моглаб самостійно вирішувати як щоденні так і масштабні громадські завдання.

В ліцеї створене учнівське самоврядування. Очолюэ учнівське самоврядування Кордюмова Олена.

В учнівському представництві створені сектори: навчальний, спортивний, сектор дозвілля, військово-патріотичного виховання, сектор волонтерів.

Сектори учнівського самоврядування забезпечують участь учнів в різноманітній та різноплановій роботі, залучають їх до управління справами колективу, допомагають зрозуміти їм свої права та обов’язки, формує в них почуття керівника.

РОБОТА СЕКТОРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

САМОВРЯДУВАННЯ В ДІЇ